#377: In the Matter of Google, Inc., a corporation; FTC File No. 102 3136

Matter Number:

102 3136

Comments

 1. EPIC - Thomas Moore - May 2, 2011 11:55PM #00042 
 2. Privacy Rights Clearinghouse - Beth Givens - May 2, 2011 8:50PM #00041 
 3. Consumer Watchdog - John Simpson - May 2, 2011 6:58PM #00040 
 4. eileen menteer - May 2, 2011 3:04PM #00039 
 5. Bernie Silva - May 2, 2011 3:01PM #00038 
 6. Attorney at Law - Bellemare Daniel Martin - May 2, 2011 2:41PM #00037 
 7.  Gupta - May 2, 2011 1:55PM #00036 
 8. David Thompson - May 2, 2011 1:01PM #00035 
 9. Steven Burrows - May 2, 2011 11:08AM #00034 
 10.  Spangler - May 2, 2011 10:41AM #00033 
 11. Center for Digital Democracy - Jeff Chester - May 2, 2011 8:38AM #00032 
 12. Sarah Pearsall - May 2, 2011 #00048 
 13. Daniel Mainz - May 2, 2011 #00065 
 14. Jane Decker - May 2, 2011 #00081 
 15. none, just a concerned citizen !!! - Sandy Levy - May 2, 2011 #00097 
 16. Andy Thompson - May 2, 2011 #00113 
 17. Peni Tanielu - May 2, 2011 #00129 
 18. Jason Smith - May 2, 2011 #00145 
 19. none - Albert Silverman - May 2, 2011 #00161 
 20. Glen Saul - May 2, 2011 #00177 
 21. Dominique Jeannot - May 2, 2011 #00193 
 22. Retired - Joy Warren - May 2, 2011 #00209 
 23. National Evangelist Ministries - Sarah Garner - May 2, 2011 #00225 
 24. Laura Scudder - May 2, 2011 #00241 
 25. Chris Packer - May 2, 2011 #00257 
 26. Hugh Bates - May 2, 2011 #00273 
 27. Mark Geisinger - May 2, 2011 #00289 
 28. Norman Larsen - May 2, 2011 #00305 
 29. Linda Blaine - May 2, 2011 #00321 
 30. National Network to End Domestic Violence - Sarah Tucker - May 2, 2011 #00049 
 31. nhs - Jess Bodman - May 2, 2011 #00066 
 32. United Citizen - William Adams - May 2, 2011 #00082 
 33. n/a - Brian Johnson - May 2, 2011 #00098 
 34. Louis Hale - May 2, 2011 #00114 
 35. Kimberly O'Brien - May 2, 2011 #00130 
 36. Dave  - May 2, 2011 #00146 
 37. Ian Oliver - May 2, 2011 #00162 
 38. Mary Morshed - May 2, 2011 #00178 
 39. Sue Pereira - May 2, 2011 #00194 
 40. Patrick Buckley - May 2, 2011 #00210 
 41. Valerie Hood - May 2, 2011 #00226 
 42. Karen Rutherford Gardner - May 2, 2011 #00242 
 43. Jesse Siegel - May 2, 2011 #00258 
 44. Hackley School - Laura Pearle - May 2, 2011 #00274 
 45. Robert Johnson - May 2, 2011 #00290 
 46. Marcia Silvestri - May 2, 2011 #00306 
 47. Alain Pierrot - May 2, 2011 #00322 
 48. Sue Shark - May 2, 2011 #00050 
 49. Amit Verma - May 2, 2011 #00067 
 50. Anthony Haeseley - May 2, 2011 #00083 
 51. Per Hagman - May 2, 2011 #00099 
 52. Justia, Inc. - Dan Quoc - May 2, 2011 #00115 
 53. Average Consumer - David Williams - May 2, 2011 #00131 
 54. Jeffrey Karlsen - May 2, 2011 #00147 
 55. California Library Association - Paymanah Maghsoudi - May 2, 2011 #00163 
 56. Heather Grove - May 2, 2011 #00179 
 57. Lila Wilson - May 2, 2011 #00195 
 58. Thomas Fordham - May 2, 2011 #00211 
 59. K Wright - May 2, 2011 #00227 
 60. Gail Powers-Schaub - May 2, 2011 #00243 
 61. Miranda Freitas - May 2, 2011 #00259 
 62. Bill T - May 2, 2011 #00275 
 63. Daniel Congdon - May 2, 2011 #00291 
 64. Linda Jamsen - May 2, 2011 #00307 
 65. self - James  - May 2, 2011 #00323 
 66. Jam  - May 2, 2011 #00051 
 67. Mari J. Frank. Esq. and Assoc - Mari Frank,Esq. - May 2, 2011 #00068 
 68. Lisa Grandstaff - May 2, 2011 #00084 
 69. Rose Dilley - May 2, 2011 #00100 
 70. N/A Student Of UMass Dartmouth - Andrew Field - May 2, 2011 #00116 
 71. KCC - Cristina K. - May 2, 2011 #00132 
 72. Harvey  - May 2, 2011 #00148 
 73. none - C Roberson - May 2, 2011 #00164 
 74. Donald Sibblires - May 2, 2011 #00180 
 75. Keegan Patterson - May 2, 2011 #00196 
 76. Marni Kristin - May 2, 2011 #00212 
 77. Peter Fox - May 2, 2011 #00228 
 78. James  - May 2, 2011 #00244 
 79. Daniel Huntley - May 2, 2011 #00260 
 80. Marsha Moore-Jazayeri - May 2, 2011 #00276 
 81. California Association of Library Trustees and Commissioners - Deborah Doyle - May 2, 2011 #00292 
 82. Jason Sjobeck - May 2, 2011 #00308 
 83. Kathryn Grooms - May 2, 2011 #00324 
 84. Tony Dudney - May 2, 2011 #00052 
 85. Self - Jeff Pierce - May 2, 2011 #00069 
 86. 1st time commenter - May 2, 2011 #00085 
 87. none - Achim Wiens - May 2, 2011 #00101 
 88. Jeremy Golfengar - May 2, 2011 #00117 
 89. Evan Smith - May 2, 2011 #00133 
 90. Kinshasa Vargas-Pile - May 2, 2011 #00149 
 91. Mary Murrell - May 2, 2011 #00165 
 92. Kathryn Riley - May 2, 2011 #00181 
 93. Larry Bush - May 2, 2011 #00197 
 94. N. Z. Rizvi - May 2, 2011 #00213 
 95.   - May 2, 2011 #00229 
 96. Laura Pope Robbins - May 2, 2011 #00245 
 97. Harford County Public Library - Linda Zuckerman - May 2, 2011 #00261 
 98. Michael Roadancer - May 2, 2011 #00277 
 99. S. Roberts - May 2, 2011 #00293 
 100. ------ - Roslyn Bernstein - May 2, 2011 #00309 
 101. T Newman - May 2, 2011 #00325 
 102. Amy a Librarian - May 2, 2011 #00053 
 103. Electronic Privacy Information Center - Laura Borst - May 2, 2011 #00070 
 104. Valerie Grossman - May 2, 2011 #00086 
 105. RHI - Lloyd Wilerson - May 2, 2011 #00102 
 106. Joseph Brown - May 2, 2011 #00118 
 107. n/a - Duane Barcena - May 2, 2011 #00134 
 108. Laurie Simpson - May 2, 2011 #00150 
 109. Saboin Vifquain - May 2, 2011 #00166 
 110. RJ Dando - May 2, 2011 #00182 
 111. Daniel Castillo - May 2, 2011 #00198 
 112. Josh Cohen - May 2, 2011 #00214 
 113. NELLCO - Tracy Thompson-Przylucki - May 2, 2011 #00230 
 114. Anthony Eccarius - May 2, 2011 #00246 
 115. Michelle  - May 2, 2011 #00262 
 116. Self - Tim Scanlon - May 2, 2011 #00278 
 117. JE  - May 2, 2011 #00294 
 118. Marie Georges - May 2, 2011 #00310 
 119. Private individual - Nora Frala - May 2, 2011 #00326 
 120. Bill T - May 2, 2011 #00054 
 121. Peter Notman - May 2, 2011 #00071 
 122. Kenrick Jones - May 2, 2011 #00087 
 123. IWW - Joe Spicha - May 2, 2011 #00103 
 124. David Christensen - May 2, 2011 #00119 
 125. Michael Harris - May 2, 2011 #00135 
 126. Katie Fortney - May 2, 2011 #00151 
 127. Rammy Mai - May 2, 2011 #00167 
 128. Joni Tucker - May 2, 2011 #00183 
 129. n/a - Robbye Keeton - May 2, 2011 #00199 
 130. Paul Rito - May 2, 2011 #00215 
 131. Nell Minow - May 2, 2011 #00231 
 132. V Jones - May 2, 2011 #00247 
 133. Phillip Lockwood - May 2, 2011 #00263 
 134. BeatTheChip.org - Sheila Dean - May 2, 2011 #00279 
 135. U.S. PIRG - Edmund Mierzwinski - May 2, 2011 #00295 
 136. Nicolas Lindgren - May 2, 2011 #00311 
 137. Individual - Iver Johnson - May 2, 2011 #00327 
 138. Tom Floyd - May 2, 2011 #00055 
 139. Mark Lipton - May 2, 2011 #00072 
 140. Tom Wills - May 2, 2011 #00088 
 141. Anand and Anand, Attorney - Anirban Sen - May 2, 2011 #00104 
 142. Sandy Nunn - May 2, 2011 #00120 
 143. Steven Burrows - May 2, 2011 #00136 
 144. Bill Miller - May 2, 2011 #00152 
 145. zitzitzizfguifgu  - May 2, 2011 #00168 
 146. Chris Manceaux - May 2, 2011 #00184 
 147. self - Stephen Salgaller - May 2, 2011 #00200 
 148. Joseph O'Leary - May 2, 2011 #00216 
 149. none - Antonio Moutinho - May 2, 2011 #00232 
 150. Liz Thiers - May 2, 2011 #00248 
 151. Momin Malik - May 2, 2011 #00264 
 152. Jacob Levich - May 2, 2011 #00280 
 153. Cory  - May 2, 2011 #00296 
 154. Marc Smircich - May 2, 2011 #00312 
 155. Eli Edwards - May 2, 2011 #00328 
 156. Elisabeth Rosenberg - May 2, 2011 #00056 
 157. N/A - Linda Rosch - May 2, 2011 #00073 
 158. Nancy Drew - May 2, 2011 #00089 
 159. John Dobson - May 2, 2011 #00105 
 160. Susan Gold - May 2, 2011 #00121 
 161. Real Liberal Christian Church - Tom Usher - May 2, 2011 #00137 
 162. John Davis - May 2, 2011 #00153 
 163. Kirk Moore - May 2, 2011 #00169 
 164. Voter - Warren Lizio - May 2, 2011 #00185 
 165. Steve Fairchild - May 2, 2011 #00201 
 166. Gavin Baker - May 2, 2011 #00217 
 167. Aimee Murray - May 2, 2011 #00233 
 168. Gordon Peterson - May 2, 2011 #00249 
 169. Shane Wilde - May 2, 2011 #00265 
 170. Harry Hochheiser - May 2, 2011 #00281 
 171. Michael Anderson - May 2, 2011 #00297 
 172. J.P. Kleinhaus - May 2, 2011 #00313 
 173. Michael Berger - May 2, 2011 #00329 
 174. Hillary Corbett - May 2, 2011 #00057 
 175. --HOME-- - Naomi Colvin - May 2, 2011 #00074 
 176. Jeff Frontz - May 2, 2011 #00090 
 177. B. Brown - May 2, 2011 #00106 
 178. Karen Gail - May 2, 2011 #00122 
 179. family - John  - May 2, 2011 #00138 
 180. Valarie Massulik - May 2, 2011 #00154 
 181. Stokes Lawrence. - Leslie Ruiter - May 2, 2011 #00170 
 182. me, my self and I - William Harning - May 2, 2011 #00186 
 183. Hermes Solomon - May 2, 2011 #00202 
 184. Jane Simpson - May 2, 2011 #00218 
 185. Daniel  - May 2, 2011 #00234 
 186. Stanford Law School, Oxford University - Chip  Pitts - May 2, 2011 #00250 
 187. Mimecast, Ltd - Nathaniel Borenstein - May 2, 2011 #00266 
 188. Liam Hegarty - May 2, 2011 #00282 
 189. Elizabeth Phillips - May 2, 2011 #00298 
 190. Sheri Alpert - May 2, 2011 #00314 
 191. Elizabeth Young - May 2, 2011 #00330 
 192. Matthew Rachansky - May 2, 2011 #00058 
 193. TV - Pi-Qui Baltink - May 2, 2011 #00075 
 194. Kit Jones - May 2, 2011 #00091 
 195. Lind  - May 2, 2011 #00107 
 196. Lyndon Belt - May 2, 2011 #00123 
 197. Holiday Chock - May 2, 2011 #00139 
 198. F. Rohl - May 2, 2011 #00155 
 199. Y. La Mons - May 2, 2011 #00171 
 200. Jane Cooper - May 2, 2011 #00187 
 201. Jonathan Jaffe Law - Jonathan Jaffe - May 2, 2011 #00203 
 202. Jesse Yeager - May 2, 2011 #00219 
 203. Patrick McCormic - May 2, 2011 #00235 
 204. Steve Smithe - May 2, 2011 #00251 
 205. Linn Bayne - May 2, 2011 #00267 
 206. Mary Minow - May 2, 2011 #00283 
 207. Will Tuttle - May 2, 2011 #00299 
 208. self - Newton Minow - May 2, 2011 #00315 
 209. James Brown - May 2, 2011 #00331 
 210. Judith Bush - May 2, 2011 #00059 
 211. Raphael Gellert - May 2, 2011 #00076 
 212. - - Berl Bartley - May 2, 2011 #00092 
 213. Gene Dryden - May 2, 2011 #00108 
 214. Greg Dull - May 2, 2011 #00124 
 215. Anonymous College Student - May 2, 2011 #00140 
 216. Kristan Johnston - May 2, 2011 #00156 
 217. Kenneth Belt - May 2, 2011 #00172 
 218. US Citizen - David Hurley - May 2, 2011 #00188 
 219. Linda Emanuel Family - May 2, 2011 #00204 
 220. Sonia Garfinkel - May 2, 2011 #00220 
 221. Kevin Brown - May 2, 2011 #00236 
 222. Internet Archive - Brewster Kahle - May 2, 2011 #00252 
 223. USDA Forest Service - John Mays - May 2, 2011 #00268 
 224. Ruth Desmond - May 2, 2011 #00284 
 225. Jacqueline Flenner - May 2, 2011 #00300 
 226. Wilson Nightshadow - May 2, 2011 #00316 
 227. M Selva - May 2, 2011 #00332 
 228. Lillie Coney - May 2, 2011 #00060 
 229. M. Thomas - May 2, 2011 #00077 
 230. University - Anatoliy Nedolya - May 2, 2011 #00093 
 231. Stephen McGrigor - May 2, 2011 #00109 
 232. Gilles Teyssiere - May 2, 2011 #00125 
 233. Read.com - Gerndan Michaels - May 2, 2011 #00141 
 234. Richard Coleman - May 2, 2011 #00157 
 235. James Basili - May 2, 2011 #00173 
 236. Ashley Stogner - May 2, 2011 #00189 
 237. EPIC - Carla Compton - May 2, 2011 #00205 
 238. MADULU - Ahmed Ikram - May 2, 2011 #00221 
 239. Sarah  - May 2, 2011 #00237 
 240. naser - Naser  - May 2, 2011 #00253 
 241. Consumer Action - Linda Sherry - May 2, 2011 #00269 
 242. Sharon Parzych - May 2, 2011 #00285 
 243. Software professional and private citizen - Diane Downie - May 2, 2011 #00301 
 244. Kimberly Heaton - May 2, 2011 #00317 
 245. Nancy Orban - May 2, 2011 #00333 
 246. madomike - Taton Bag - May 2, 2011 #00062 
 247. Donna Mosher - May 2, 2011 #00078 
 248. James Davis - May 2, 2011 #00094 
 249. Lexmark International - George Griesenbeck - May 2, 2011 #00110 
 250. My Self - May 2, 2011 #00126 
 251. P B Jnr - May 2, 2011 #00142 
 252. Lawrence Connor - May 2, 2011 #00158 
 253. Nathan Zona - May 2, 2011 #00174 
 254. John Moyle - May 2, 2011 #00190 
 255. Rick Drago - May 2, 2011 #00206 
 256. Ed  - May 2, 2011 #00222 
 257. Mister S. - May 2, 2011 #00238 
 258. Kara Vise - May 2, 2011 #00254 
 259. Stefan Gerschwiler - May 2, 2011 #00270 
 260. madomike - Taton Bag - May 2, 2011 #00286 
 261. Leland Roach - May 2, 2011 #00302 
 262. Self-Employed - M. E. Miller - May 2, 2011 #00318 
 263. DTN - Daniel Erasmus - May 2, 2011 #00334 
 264. Robin Abramson - May 2, 2011 #00063 
 265. Ashak Ali - May 2, 2011 #00079 
 266. happyhosting - Marcus Hitchins - May 2, 2011 #00095 
 267. Arshad Jamal - May 2, 2011 #00111 
 268. Juliet Fink - May 2, 2011 #00127 
 269. Lemonia Fotiadis - May 2, 2011 #00143 
 270. Kermit Hovey - May 2, 2011 #00159 
 271. Terri Williams - May 2, 2011 #00175 
 272. Cameron Glenn - May 2, 2011 #00191 
 273. Thomas Sam - May 2, 2011 #00207 
 274. Sarah Markley - May 2, 2011 #00223 
 275. Jessica Conard - May 2, 2011 #00239 
 276. Seth Shich - May 2, 2011 #00255 
 277. Buffy Morgan - May 2, 2011 #00271 
 278. Timothy  - May 2, 2011 #00287 
 279. John Ottis - May 2, 2011 #00303 
 280. Mark Keller - May 2, 2011 #00319 
 281. Private - Brigitta Mullican - May 2, 2011 #00047 
 282. Donna Strachan - May 2, 2011 #00064 
 283. Alan Northcutt - May 2, 2011 #00080 
 284. Trinity College Dublin - Maria Moloney - May 2, 2011 #00096 
 285. Julia  - May 2, 2011 #00112 
 286. none - Allan Wolpowitz - May 2, 2011 #00128 
 287. Kostas Fotiadis - May 2, 2011 #00144 
 288. I'll Pass - May 2, 2011 #00160 
 289. Courtenay Yeager - May 2, 2011 #00176 
 290. Rojer Wisner - May 2, 2011 #00192 
 291. student - Radomir  - May 2, 2011 #00208 
 292. Robert Lewis - May 2, 2011 #00224 
 293. Lea Rosen - May 2, 2011 #00240 
 294. Aidan Leonard - May 2, 2011 #00256 
 295. James Kyoon - May 2, 2011 #00272 
 296. Maureen Carroll - May 2, 2011 #00288 
 297. C. Pope - May 2, 2011 #00304 
 298. Colleen McCorkell - May 2, 2011 #00320 
 299. New Jersey Library Association - Patricia Tumulty - Apr 28, 2011 12:45PM #00031 
 300. Association of Research Libraries - Brandon Butler - Apr 26, 2011 12:24PM #00030 
 301. Jerod Freitag - Apr 25, 2011 10:57PM #00029 
 302.  Mir - Apr 21, 2011 6:45PM #00028 
 303. Cliff Tedder - Apr 21, 2011 6:18PM #00027 
 304. Rose Dilley - Apr 19, 2011 10:18AM #00026 
 305.  Brown - Apr 18, 2011 10:18PM #00025 
 306. MARVIN BINK - Apr 18, 2011 9:53PM #00024 
 307. Douglas L. Eng Consulting - Douglas L. Eng - Apr 18, 2011 7:55PM #00023 
 308.  O'Leary - Apr 18, 2011 3:56PM #00022 
 309. Rick Drago - Apr 18, 2011 3:21PM #00020 
 310. Kevin Buckley - Apr 18, 2011 3:06PM #00019 
 311.  Simpson - Apr 18, 2011 2:53PM #00018 
 312. The University of West Alabama - Richard Day - Apr 18, 2011 12:22PM #00017 
 313. Kathleen Mazurek - Apr 7, 2011 6:37PM #00016 
 314.  Faist - Apr 7, 2011 10:10AM #00014 
 315. Office of the Privacy Commissioner - Marie Shroff - Apr 4, 2011 10:19PM #00012 
 316.  Evans - Apr 3, 2011 10:57AM #00009 
 317. Jeltes Consulting - Jan Jeltes - Apr 1, 2011 10:20PM #00008 
 318. michael lee - Mar 31, 2011 4:46PM #00007 
 319. Daniel Lord - Mar 30, 2011 10:20PM #00006 
 320. Cabinet CILEX - Frederic Thu - Mar 30, 2011 5:06PM #00005 
 321. Dee Lillywhite - Mar 30, 2011 4:53PM #00004 
 322. SUNY geneseo - Edward Beary - Mar 30, 2011 4:29PM #00003 
 323. Ramanpreet Singh - Mar 30, 2011 2:54PM #00002